Posted 4 maanden ago

Assistant Professor Psychology

Daantje Derks

Daantje Derks is universitair hoofddocent Arbeid- en Organisatie psychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Haar onder- wijs richt zich op thema’s als proactief gedrag van werknemers, leiderschap, coaching en het optimaliseren van je werkplezier.

Haar onderzoek richt zich op de toepassing van nieuwe media in het werk en de consequenties hiervan voor de werk- privébalans, de prestaties en het welzijn van werknemers.

About