Posted 4 maanden ago

Onderzoeker & Auteur

Jessica van Wingerden

Jessica van Wingerden is als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Arbeids- en Organisatie Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jessica werkte jarenlang bij onderwijs-/zorgorga- nisatie Auris als directeur HRM, met als doel de passie en energie terug te brengen bij de duizenden medewerkers, en met succes. Jessica is gepromoveerd op het thema bevlogenheid, werkdruk en job crafting.

Ze is auteur van diverse boeken waarin zij ingaat op het bevorderen van bevlogenheid en het weerleggen van werkdruk.

About