Het onderwijs van nu ís het onderwijs van de toekomst! – Paul Kirschner