Column: Robin, is geen bedreiging voor het onderwijs