Agora/Niekée: de school die brak met het traditionele onderwijssysteem