Posted 2 maanden ago

Schooldirecteur

Sjef Drummen

Sjef Drummen is één van de meest toonaangevende schooldirecteuren van Nederland op het gebied van toekomstgericht leren. Sjef is medeoprichter van Agora/Niekée in Roermond en heeft met zijn school afscheid genomen van het huidige onderwijssysteem, omdat naar zijn mening “het huidige onderwijssysteem onethisch en over zijn houdbaarheidsdatum heen is”.

Sjef gelooft dat voor gelijke kansen voor leerlingen, er ongelijk onderwijs nodig is. Op Agora/Niekée is het onderwijs gericht op de individuele wensen van de leerling. Hij is er namelijk van overtuigd dat elk kind wil leren en het nooit de fout is van het kind wanneer hij of zij faalt, maar dat het ligt aan het traditionele onderwijssysteem dat niet bij de leerling past. In deze visie is er geen ruimte voor huiswerk, klassen, tentamens en schoolboeken. Dit baanbrekende onderwijsmodel heeft afgelopen schooljaar zijn gelijk gekregen, alle leerlingen hebben hun eindexamen gehaald en de meeste daarvan op een hoger niveau dan het schooladvies waarmee ze binnenstroomden. 

Sjef gaat bijna met pensioen, vandaar dat hij graag zijn passie en visie nog wil delen met jullie om ervoor te zorgen dat de toekomst van het onderwijs er rooskleuriger uit gaat zien. Hiervoor krijgt Sjef Drummen dan ook alle ruimte tijdens de studiedag.

About